Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TREPANOWSKI

Aktualność danych:

TREPANOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (54 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 117 osób, z czego:

117

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TREPANOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2824. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TREPANOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie11 mężczyzn

  • lubuskie7 mężczyzn

  • łódzkie3 mężczyzn

  • mazowieckie7 mężczyzn

  • podlaskie54 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie12 mężczyzn

  • zachodniopomorskie14 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).