Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TREPIŃSKA

Aktualność danych:

TREPIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (16 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 48 osób, z czego:

48

kobiet

Męska forma nazwiska to TREPIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2918. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TREPIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie11 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • pomorskie6 kobiet

  • wielkopolskie16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).