Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TREPKOWSKA

Aktualność danych:

TREPKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (87 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 250 osób, z czego:

250

kobiet

Męska forma nazwiska to TREPKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2716. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TREPKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie2 kobiety

 • kujawsko-pomorskie87 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • lubuskie2 kobiety

 • łódzkie11 kobiet

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie30 kobiet

 • pomorskie60 kobiet

 • śląskie6 kobiet

 • świętokrzyskie4 kobiety

 • zachodniopomorskie11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).