Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TREPKOWSKI

Aktualność danych:

TREPKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (87 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 219 osób, z czego:

219

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TREPKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2722. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TREPKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie87 mężczyzn

  • lubuskie2 mężczyzn

  • łódzkie11 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie29 mężczyzn

  • pomorskie54 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • świętokrzyskie5 mężczyzn

  • zachodniopomorskie12 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).