Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRESKA

Aktualność danych:

TRESKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (38 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 202 osoby, z czego:

102

kobiety

100

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2864. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2841. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRESKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie13 mężczyzn, 12 kobiet

  • małopolskie8 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie13 mężczyzn, 9 kobiet

  • podlaskie18 mężczyzn, 20 kobiet

  • pomorskie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie9 mężczyzn, 9 kobiet

  • świętokrzyskie13 mężczyzn, 20 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).