Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRESTKA

Aktualność danych:

TRESTKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (117 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 287 osób, z czego:

148

kobiet

139

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2818. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2802. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRESTKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn, 12 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie22 mężczyzn, 23 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie58 mężczyzn, 59 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie7 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).