Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRESZCZOTKO

Aktualność danych:

TRESZCZOTKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (110 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 150 osób, z czego:

72

kobiety

78

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.92.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2894. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2863. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRESZCZOTKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • mazowieckie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • podlaskie58 mężczyzn, 52 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • świętokrzyskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).