Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRESZCZYŃSKA

Aktualność danych:

TRESZCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (13 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 73 osoby, z czego:

73

kobiety

Męska forma nazwiska to TRESZCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2893. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRESZCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • lubelskie6 kobiet

  • lubuskie13 kobiet

  • małopolskie7 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • pomorskie6 kobiet

  • śląskie7 kobiet

  • warmińsko-mazurskie11 kobiet

  • wielkopolskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).