Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRETER

Aktualność danych:

TRETER – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (96 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 296 osób, z czego:

158

kobiet

138

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.14.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2808. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2803. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRETER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie28 mężczyzn, 26 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie13 mężczyzn, 10 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • podlaskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie25 mężczyzn, 23 kobiety

  • świętokrzyskie46 mężczyzn, 50 kobiet

  • warmińsko-mazurskie8 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: