Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRETIAKOV

Aktualność danych:

TRETIAKOV – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie wielkopolskim.

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 232 osoby, z czego:

4

kobiety

228

mężczyzn

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2965. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2705. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRETIAKOV w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).