Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRINH

Aktualność danych:

TRINH – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (25 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 140 osób, z czego:

65

kobiet

75

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.87.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2901. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2866. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRINH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie12 mężczyzn, 13 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).