Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROŚCIŃSKA

Aktualność danych:

TROŚCIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (29 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 94 osoby, z czego:

94

kobiety

Męska forma nazwiska to TROŚCIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2872. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROŚCIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie29 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubelskie11 kobiet

  • opolskie5 kobiet

  • podkarpackie26 kobiet

  • pomorskie4 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • świętokrzyskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).