Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROCHIMCZUK

Aktualność danych:

TROCHIMCZUK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (139 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 375 osób, z czego:

198

kobiet

177

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2768. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2764. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROCHIMCZUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie18 mężczyzn, 14 kobiet

 • lubelskie11 mężczyzn, 19 kobiet

 • lubuskie3 mężczyzn, 6 kobiet

 • łódzkie2 kobiety

 • małopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • mazowieckie19 mężczyzn, 28 kobiet

 • opolskie5 mężczyzn, 3 kobiety

 • podlaskie67 mężczyzn, 72 kobiety

 • śląskie5 mężczyzn, 3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie20 mężczyzn, 18 kobiet

 • wielkopolskie7 mężczyzn, 6 kobiet

 • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).