Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROCHIMCZYK

Aktualność danych:

TROCHIMCZYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (180 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 251 osób, z czego:

133

kobiety

118

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.13.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2833. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2823. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROCHIMCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • łódzkie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie3 mężczyzn

  • podlaskie86 mężczyzn, 94 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).