Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROCHIMOWICZ

Aktualność danych:

TROCHIMOWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (166 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 564 osoby, z czego:

283

kobiety

281

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2683. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2660. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROCHIMOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie25 mężczyzn, 25 kobiet

 • lubelskie36 mężczyzn, 25 kobiet

 • lubuskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • łódzkie4 mężczyzn

 • małopolskie5 mężczyzn, 6 kobiet

 • mazowieckie19 mężczyzn, 29 kobiet

 • opolskie10 mężczyzn, 8 kobiet

 • podlaskie83 mężczyzn, 83 kobiety

 • pomorskie4 mężczyzn, 9 kobiet

 • śląskie13 mężczyzn, 15 kobiet

 • warmińsko-mazurskie29 mężczyzn, 11 kobiet

 • wielkopolskie28 mężczyzn, 22 kobiety

 • zachodniopomorskie11 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: