Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROCHONOWICZ

Aktualność danych:

TROCHONOWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (219 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 410 osób, z czego:

205

kobiet

205

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2764. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2728. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROCHONOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn, 9 kobiet

  • lubelskie122 mężczyzn, 97 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn

  • mazowieckie17 mężczyzn, 18 kobiet

  • podlaskie9 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie10 mężczyzn, 12 kobiet

  • wielkopolskie11 mężczyzn, 11 kobiet

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).