Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROCHOWSKA

Aktualność danych:

TROCHOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (116 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 270 osób, z czego:

270

kobiet

Męska forma nazwiska to TROCHOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2699. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROCHOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie70 kobiet

  • opolskie4 kobiety

  • podkarpackie5 kobiet

  • pomorskie116 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie10 kobiet

  • wielkopolskie7 kobiet

  • zachodniopomorskie13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).