Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROCHYM

Aktualność danych:

TROCHYM – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (73 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 109 osób, z czego:

54

kobiety

55

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2886. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROCHYM w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubelskie35 mężczyzn, 38 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • świętokrzyskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).