Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROCIŃSKA

Aktualność danych:

TROCIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (94 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 332 osoby, z czego:

332

kobiety

Męska forma nazwiska to TROCIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2634. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROCIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie30 kobiet

 • kujawsko-pomorskie6 kobiet

 • lubuskie19 kobiet

 • łódzkie61 kobiet

 • małopolskie10 kobiet

 • mazowieckie94 kobiety

 • podkarpackie2 kobiety

 • pomorskie3 kobiety

 • śląskie41 kobiet

 • świętokrzyskie13 kobiet

 • warmińsko-mazurskie4 kobiety

 • wielkopolskie14 kobiet

 • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).