Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROCKA

Aktualność danych:

TROCKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (176 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 664 osoby, z czego:

656

kobiet

8

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 82.0.

Żeńska forma nazwiska to TROCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2310. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2933. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie30 kobiet

 • kujawsko-pomorskie5 kobiet

 • lubelskie25 kobiet

 • lubuskie4 mężczyzn, 24 kobiety

 • łódzkie40 kobiet

 • małopolskie7 kobiet

 • mazowieckie33 kobiety

 • podlaskie176 kobiet

 • pomorskie4 mężczyzn, 136 kobiet

 • śląskie28 kobiet

 • świętokrzyskie6 kobiet

 • warmińsko-mazurskie52 kobiety

 • wielkopolskie11 kobiet

 • zachodniopomorskie25 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: