Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROCZEWSKA

Aktualność danych:

TROCZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwach: lubuskim (3 osoby), mazowieckim (3 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 9 osób, z czego:

9

kobiet

Męska forma nazwiska to TROCZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2957. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROCZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie3 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).