Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROCZKA

Aktualność danych:

TROCZKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (46 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 102 osoby, z czego:

51

kobiet

51

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2915. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2890. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROCZKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 14 kobiet

  • lubuskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • opolskie8 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie21 mężczyzn, 25 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).