Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROFIMIEC

Aktualność danych:

TROFIMIEC – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: lubelskim (7 osób), świętokrzyskim (7 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 31 osób, z czego:

18

kobiet

13

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.38.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2951. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2920. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROFIMIEC w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).