Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROFIMOV

Aktualność danych:

TROFIMOV – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie dolnośląskim.

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 200 osób, z czego:

4

kobiety

196

mężczyzn

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2965. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2737. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROFIMOV w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).