Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROICKA

Aktualność danych:

TROICKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (9 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 35 osób, z czego:

35

kobiet

Męska forma nazwiska to TROICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2931. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 kobiet

  • łódzkie3 kobiety

  • mazowieckie8 kobiet

  • podlaskie8 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).