Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROICKI

Aktualność danych:

TROICKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (9 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 39 osób, z czego:

4

kobiety

35

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TROICKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2965. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2898. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROICKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn

  • mazowieckie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • podlaskie4 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).