Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROJAŃSKA

Aktualność danych:

TROJAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (121 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 245 osób, z czego:

245

kobiet

Męska forma nazwiska to TROJAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2724. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROJAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie7 kobiet

 • kujawsko-pomorskie8 kobiet

 • małopolskie121 kobiet

 • mazowieckie16 kobiet

 • opolskie13 kobiet

 • podkarpackie4 kobiety

 • pomorskie9 kobiet

 • śląskie24 kobiety

 • warmińsko-mazurskie4 kobiety

 • wielkopolskie8 kobiet

 • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).