Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROJAK

Aktualność danych:

TROJAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (345 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1858 osób, z czego:

947

kobiet

911

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2021. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2031. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROJAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie40 mężczyzn, 40 kobiet

 • kujawsko-pomorskie10 mężczyzn, 6 kobiet

 • lubelskie136 mężczyzn, 128 kobiet

 • lubuskie14 mężczyzn, 17 kobiet

 • łódzkie101 mężczyzn, 117 kobiet

 • małopolskie153 mężczyzn, 152 kobiety

 • mazowieckie41 mężczyzn, 48 kobiet

 • opolskie44 mężczyzn, 44 kobiety

 • podkarpackie55 mężczyzn, 42 kobiety

 • pomorskie21 mężczyzn, 21 kobiet

 • śląskie170 mężczyzn, 175 kobiet

 • świętokrzyskie16 mężczyzn, 24 kobiety

 • warmińsko-mazurskie16 mężczyzn, 14 kobiet

 • wielkopolskie28 mężczyzn, 23 kobiety

 • zachodniopomorskie15 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).