Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROJAKOWSKA

Aktualność danych:

TROJAKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (44 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 98 osób, z czego:

98

kobiet

Męska forma nazwiska to TROJAKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2871. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROJAKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie44 kobiety

  • mazowieckie15 kobiet

  • podlaskie2 kobiety

  • pomorskie9 kobiet

  • śląskie7 kobiet

  • warmińsko-mazurskie14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).