Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROJAKOWSKI

Aktualność danych:

TROJAKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (41 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 98 osób, z czego:

98

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TROJAKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2835. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROJAKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie41 mężczyzn

  • mazowieckie14 mężczyzn

  • podlaskie2 mężczyzn

  • pomorskie12 mężczyzn

  • śląskie5 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie17 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).