Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROJANOWICZ-MATUSZEWSKI

Aktualność danych:

TROJANOWICZ-MATUSZEWSKI – nazwisko dwuczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie wielkopolskim.

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 2 osoby, z czego:

2

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TROJANOWICZ-MATUSZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2931. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROJANOWICZ-MATUSZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: