Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROJGA

Aktualność danych:

TROJGA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (14 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 36 osób, z czego:

16

kobiet

20

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.8.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2950. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2921. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROJGA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).