Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROJGO

Aktualność danych:

TROJGO – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (30 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 68 osób, z czego:

41

kobiet

27

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.52.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2925. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2914. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROJGO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • podlaskie10 mężczyzn, 20 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).