Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROJNACKA

Aktualność danych:

TROJNACKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (114 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 244 osoby, z czego:

244

kobiety

Męska forma nazwiska to TROJNACKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2722. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROJNACKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie40 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubuskie3 kobiety

  • małopolskie12 kobiet

  • mazowieckie5 kobiet

  • podkarpackie114 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • wielkopolskie13 kobiet

  • zachodniopomorskie17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).