Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROJNACKI

Aktualność danych:

TROJNACKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (98 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 221 osób, z czego:

2

kobiety

219

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TROJNACKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2722. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROJNACKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie33 mężczyzn

  • lubuskie5 mężczyzn

  • małopolskie12 mężczyzn

  • mazowieckie11 mężczyzn

  • podkarpackie98 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie9 mężczyzn

  • zachodniopomorskie17 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).