Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROJNIAK

Aktualność danych:

TROJNIAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (100 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 246 osób, z czego:

127

kobiet

119

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2839. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2822. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROJNIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubelskie11 mężczyzn, 20 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie30 mężczyzn, 25 kobiet

  • podkarpackie44 mężczyzn, 56 kobiet

  • śląskie11 mężczyzn, 9 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).