Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROJSZCZAK

Aktualność danych:

TROJSZCZAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (56 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 103 osoby, z czego:

53

kobiety

50

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2916. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2883. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROJSZCZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie2 mężczyzn

  • małopolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • śląskie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • świętokrzyskie25 mężczyzn, 31 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).