Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROKA WYSOCKA

Aktualność danych:

TROKA WYSOCKA – nazwisko dwuczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie pomorskim.

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 3 osoby, z czego:

3

kobiety

Męska forma nazwiska to TROKA WYSOCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2966. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROKA WYSOCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • pomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: