Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROKAJŁO

Aktualność danych:

TROKAJŁO – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie lubuskim.

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 7 osób, z czego:

7

mężczyzn

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2926. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROKAJŁO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).