Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROMICZAK

Aktualność danych:

TROMICZAK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie małopolskim.

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 49 osób, z czego:

23

kobiety

26

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2943. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2915. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROMICZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie25 mężczyzn, 20 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).