Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRONCZYŃSKI

Aktualność danych:

TRONCZYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: zachodniopomorskim (3 osoby), łódzkim (3 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 13 osób, z czego:

13

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRONCZYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2920. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRONCZYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie3 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).