Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRONDOWSKI

Aktualność danych:

TRONDOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (2 osoby), śląskim (2 osoby), świętokrzyskim (2 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 9 osób, z czego:

9

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRONDOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2932. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRONDOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • świętokrzyskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).