Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRONOWSKA

Aktualność danych:

TRONOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (15 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 35 osób, z czego:

35

kobiet

Męska forma nazwiska to TRONOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2934. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRONOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie4 kobiety

  • lubelskie15 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).