Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRONOWSKI

Aktualność danych:

TRONOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (7 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 28 osób, z czego:

28

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRONOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2905. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRONOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn

  • lubelskie7 mężczyzn

  • małopolskie4 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • wielkopolskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).