Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROPPER

Aktualność danych:

TROPPER – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (21 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 43 osoby, z czego:

23

kobiety

20

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.15.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2943. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2921. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROPPER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 12 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).