Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROSIŃSKI

Aktualność danych:

TROSIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (8 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 28 osób, z czego:

28

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TROSIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2913. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROSIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn

  • lubelskie3 mężczyzn

  • mazowieckie4 mężczyzn

  • śląskie8 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).