Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROSKO

Aktualność danych:

TROSKO – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (27 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 92 osoby, z czego:

41

kobiet

51

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.8.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2925. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2890. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROSKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • podlaskie18 mężczyzn, 9 kobiet

  • pomorskie9 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).