Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROSZCZAK

Aktualność danych:

TROSZCZAK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (39 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 43 osoby, z czego:

27

kobiet

16

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.69.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2939. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2925. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROSZCZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie17 mężczyzn, 22 kobiety

  • lubuskie2 kobiety

  • świętokrzyskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).