Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROSZOK

Aktualność danych:

TROSZOK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (216 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 259 osób, z czego:

136

kobiet

123

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2830. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2818. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROSZOK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • śląskie107 mężczyzn, 109 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).