Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROSZYŃSKA

Aktualność danych:

TROSZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (55 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 138 osób, z czego:

138

kobiet

Męska forma nazwiska to TROSZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2831. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROSZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie55 kobiet

  • lubuskie3 kobiety

  • łódzkie12 kobiet

  • małopolskie12 kobiet

  • mazowieckie5 kobiet

  • pomorskie9 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety

  • wielkopolskie18 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).